^ Nahoru

 

International Masterclasses

17th International Masterclasses 2021

Co jsou to International Masterclasses?

Každým rokem se více než 13000 středoškolských studentů z 60 zemí světa schází na zhruba 225 univerzitách a výzkumných centrech na jeden den, aby nahlédli pod roušku částicové fyziky. Přednášející z řad aktivních vědců teoretického i experimentálního výzkumu v oblastech zkoumající povahu hmoty a sil zapojují studenty do zpracování dat reálných měření z částicových experimentů. Na konci dne se účastníci z jednotlivých koutů světa spojí a během videokonfence si navzájem sdělí a porovnají dosažené výsledky. Videokonferenci moderují odborníci z CERNu, kterých je možné se zeptat na cokoliv.

International Masterclasses

 

 • přinášejí středoškolským studentům možnost stát se alespoň na jeden den částicovými fyziky,
 • pomáhají osvojit si základní metody vědecké práce,
 • učí analyzovat vzorky reálných dat z experimentů běžících na urychlovači LHC v CERNu,
 • umožní studentům navštívit blízké univerzity a výzkumná centra a seznámit se s jejich vědeckou činností.

Kdy

11. 3. 2021, od 8:30

a kam přijít?

ON-LINE, nebo OSOBNĚ ? proběhne ON-LINE

 

Vzhledem ke stále nejisté situaci zaviněné šířením koronaviru v ČR, zvažujeme letos obě možnosti:

 

a) osobní účast (nebudou-li tomu bránit vládní zákazy a omezení)

 

Akce proběhne v prostorách Unisféry (zařízení se sférickou laserovou projekcí) v podkroví budovy Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo náměstí 13. Cestu od vlakového nádraží „Opava východ“ až na místo si můžete zobrazit v odkazu na mapy.cz.

 

b) on-line (jen v případě nemožnosti osobní účasti)

 

Akce se v takovém případě budete moci účastnit z pohodlí svého domova prostřednictvím videokonferenčního systému Zoom. Před akcí se Vám ozveme s podrobnými instrukcemi kam a jak se připojit, co si nainstalovat na svá PC pro odpolední cvičení apod.

 

Z uvažovaných variant se uskuteční jen jedna. V registračním formuláři máte možnost zvolit si tu, kterou  preferujete Vy. REGISTRUJTE SE ZDE.

          nejkratší cestou

               po zelené,

 

a nebo

parkem.

nádraží

Opava — východ

Fyzikální ústav

Bezručovo nám. 13

CÍL

START

Od nádraží Opava, východ

se vydejte

O čem to celé bude?

Každým rokem si je možno zvolit z několika různých vzdělávacích cvičení. Na prvním ročníku jsme se se studenty gymnázií  na Slezské univerzitě v Opavě zabývali analýzou dat z experimentu CMS běžícího na Velkém srážeči hadronů (LHC — Large Hadron Collider) v CERNu a hledali v nich známky existence bosonů W, Z a Higgsovy „božské“ částice. Napřesrok jsme si připravili něco jiného. Natolik to bylo zajímavé, že u toho opět i letos ještě jednou zůstaneme. A co to bude? Experiment ATLAS. V něm se budeme zabývat především bosonem Z. Pokud jste se účastnili této akce již v minulosti, vůbec to nevadí. Můžete přijít znovu, podruhé, tentokrát moudřejší.

 

Pomůžeme vám proniknout do práce experimentálních fyziků a do chování elementárních částic. Zejména si něco řekneme o bosonu Z a o Higgsově bosonu — zjistíte, jakou roli hrají v pochopení našeho světa a vesmíru. V rámci cvičení si zkusíte analyzovat skutečná data naměřená detektorem ATLAS na urychlovači v CERNu.

 

Než se do toho pustíte, v přednáškách vás provedeme domovem toho nejmenšího — skrytým světem elementárních částic. Dozvíte se, jak se částice rodí při srážkách protonů s protony a naučíte se je identifikovat v reálných datech zaznamenaných detektory experimentu ATLAS. Nakonec provedete opravdové fyzikální zpracování zaznamenaných srážek — v záznamech budete hledat vhodné kandidáty na boson Z, případně další částice, a měřit jejich vlastnosti. Také si zkusíte vyhledat známky Higgsova bosonu podobným způsobem, jako fyzikové pracující na experimentu ATLAS. Přitom zjistíte, že jste lehce ovládli nástroje a techniku pro objevování i dosud neznámých částic! Zjištěné výsledky prodiskutujete s pracovníky CERNu i se studenty, kteří souběžně konali stejné cvičení na vědeckých pracovištích v cizině.

 

Diskutovat budeme

se studenty v

Udine, Itálie

SU v Opavě, CZ

Pisa, Itálie

Program

 

 

08:10 08:30  Registrace (připojení přes Zoom)

08:30 08:40  Zahájení

 

08:40 11:40  Dopolední blok přednášek

 • Podivný mikrosvět
 • Přestávka (občerstvení)
 • Zkoumáme mikrosvět
 • Přestávka (občerstvení)
 • Diskuze na „libovolné“ téma

 

11:40 13:10  Přestávka – oběd (90 min)

 

Odpolední blok vyhodnocování dat  experimentu ATLAS

 • 13:10 13:30  Úvod do zpracování dat
 • 13:30 15:10  Praktické cvičení na počítači
 • Přestávka (10 min)
 • 15:20 15:50  Vyhodnocení získaných výsledků
 • Přestávka (10 min)

 

 

16:00 17:00  Videokonference s CERNem

 

17:00 Ukončení

 

---------------------------------

* o přestávkách je zajištěno malé občerstvení  (čaj, káva, sušenky, ...)

** oběd, bohužel, není hrazen (veřejná jídelna, restaurace)

 

A musím znát něco předem z částicové fyziky?

NE, není to nutné, není potřeba se nijak připravovat. Akce je určena i pro ty, kteří o částicích mikrosvěta dosud mnoho neslyšeli. Vše potřebné se dozvíte od nás.  Na dopoledních přednáškách si povíme něco málo o částicích, o jejich vlastnostech, chování a i o tom, jak je fyzikové objevují a dále zkoumají. V případě zájmu a dostatku času, vám můžeme také říci, jak to v CERNu chodí. Po obědě Vás naučíme, jak získat informace ze zaznamenaných proton-protonových srážek. Na reálných datech z detektoru ATLAS si pomocí speciálního softwaru zkusíte, jak takové zpracování probíhá...

 

Pokud byste ale přeci jen chtěli, můžete nahlédnout do sekce Odkazy. Doporučené linky jsou většinou v angličtině, ale to už tak ve vědě bývá... Minulé přednášky naleznete v sekci Archiv. Zkuste si připravit zajímavé dotazy!

 • Pokud Tě chystaná akce zaujala a chceš se jí zúčastnit, dej nám o tom vědět vyplněním registračního formuláře ZDE. Vítáni jsou rovněž i účastníci z řad pedagogů (jako doprovod).
 • Účast a drobné občerstvení ZDARMA.
 • S přihlášením nijak nečekejte, Vaše včasná přihláška nám pomůže s organizací. E-mailem obdržíte instrukce pro připojení na Zoom.
 • Proběhne-li akce jen jako "on-line", ozveme se Vám s podrobnými instrukcemi předem na uvedený e-mail.

 

International Masterclasses v Opavě

Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě patří v České republice mezi jednu ze čtyř institucí, jež se budou i v letošním roce znovu pořadatelsky podílet na konání dalšího ročníku International Masterclasses : Hands on Particle Physics. Zúčastněte se tentokrát i vy, jste srdečně zváni do Opavy.

 

Několik střípků z historicky první akce, která se u nás konala v roce 2016, můžete shlédnou v krátkém videu.

 

 • Určitě dej o akci vědět i kamarádovi. Zajímá-li se také o fyziku, můžete se zúčastnit společně.

 

 

 • Profesně se zabýváme jak výzkumem v oblasti částicové fyziky, tak i otázkami teorie gravitace, studiem černých děr, akrečních disků, kompaktních objektů a vývojem celého vesmíru. Zapojit se můžete do výzkumu prováděném studenty v naší astronomické observatoři WHOO či do popularizace vědy.

Dej vědět i ostatním!